Ostatnia modyfikacja: 23 kwietnia 2019

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników portalu Wędkarskiego Centrum Wymiany Informacji (dalej: WCWI) dostępnego pod adresem https://www.wcwi.pl
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Towarzystwo Przyrodnicze "Hydrosfera" z siedzibą w Olsztynie, ul. Świetlista 16, 10-728 Olsztyn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662574, o numerze NIP 7393898437 i numerze REGON 367226004.
 3. Administrator danych osobowych (dalej: ADO) jest obligatoryjnie członkiem zespołu administracyjno-redakcyjnego WCWI, stąd ilekroć mowa o administratorze danych osobowych, należy przez to rozumieć także zespół administracyjno-redakcyjny WCWI (dalej: zespół WCWI).
 4. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, pseudonim, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub jednej bądź kilku cechach określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. ADO przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1000, dalej: Ustawa) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie.

II. Cel, zakres zbierania danych i okres ich przetwarzania (retencja danych)

 1. Podanie danych osobowych w WCWI jest dobrowolne, ale niezbędne do realizowania jednego lub większej liczby celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. 2, których zespół WCWI nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych w portalu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO po wyrażeniu przez użytkowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (art. 6, pkt 1a RODO) w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o sposobach korzystania z portalu (np. odwiedzane podstrony, liczba wejść, wyjść, czas korzystania, IP komputera, pliki cookies, preferowane sposoby nawigacji), dane socjodemograficzne, w celu dostosowania działania portalu do indywidualnych preferencji i analiz wykorzystania zasobów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez zespół WCWI w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności portalu, w tym:
  1. rejestracji w portalu;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania portalu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania i dokonywania analiz;
  3. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą: kont w portalu i na forach, publikacji treści w działach artykułów, informacji na forach, zdjęć w galeriach, komentarzy, chatów i innych powiadomień (newsletter, mailing, instant messaging), udziału w konkursach, zamieszczanych ankiet i quizów.
 4. Rodzaj danych osobowych i sytuacje ich wykorzystania obejmują:
  1. rejestrację w portalu: imię i nazwisko, pseudonim (nick, login), adres e-mail, hasło (zaszyfrowane), data rejestracji, data ostatniej wizyty, adres IP, dane z cookies;
  2. funkcjonowanie portalu, zapewnienie bezpieczeństwa i dokonywanie analiz: imię i nazwisko, pseudonim (nick, login), hasło (zaszyfrowane), adres e-mail, data rejestracji, data ostatniej wizyty, adres IP, dane z cookies;
  3. przygotowanie i przedstawienie zasobów portalu: imię i nazwisko, pseudonim (nick, login), adres e-mail, wizerunek użytkownika, adres IP, data rejestracji, data ostatniej wizyty, czas trwania sesji, dane z cookies, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania).
 5. Dane osobowe zbierane w portalu są przechowywane w okresie uzasadnionym celami przetwarzania, tj. tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. do wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania portalu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

III. Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Pliki cookies (dalej: cookies) to dane informatyczne opisane w dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącego przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz art. 173 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1907), w szczególności to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do użytku na stronach serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podczas korzystania z WCWI automatycznie zbierane są dane osobowe rejestrowane przez cookies. Oznacza to, że z chwilą połączenia użytkownika z WCWI w logach systemowych serwisu zachowywana jest informacja o numerze IP, rodzaju końcowego urządzenia użytkownika i znajdujących się na urządzeniu systemie operacyjnym oraz przeglądarki użytej do połączenia z portalem.
 3. Stosowane przez WCWI cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego użytkownika, tzn. za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego złośliwego czy niechcianego oprogramowania.
 4. Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • konfiguracji portalu przez dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z portalu, rozpoznanie końcowego urządzenia użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji ustawień użytkownika, np. wybranie języka, zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  • uwierzytelniania użytkownika w portalu i zapewnienia ciągłości sesji, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie dokonywać logowania, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiającej weryfikację systemu używanego przez użytkownika, optymalizacji i poprawienia wydajności usługi.
  • realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności portalu przez dostosowanie zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu.
  • analiz i badań dotyczących oglądalności przez tworzenie anonimowych statystyk.
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania portalu.
  • wykorzystania interaktywnych funkcji w celu popularyzacji portalu za pomocą serwisów społecznościowych.
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach portalu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowego.
 5. Podczas korzystania z WCWI wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
  • Sesyjne - przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki co nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  • Trwałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z WCWI będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 6. Ponadto w portalu WCWI stosowane są cookies własne oraz podmiotów zewnętrznych. Cookies własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, zwłaszcza logowania do konta użytkownika. Cookies podmiotów trzecich dostarczają informacji o użytkowniku podmiotom, z których narzędzi korzysta się w WCWI. Zakres i cel wykorzystania tego rodzaju cookies jest różny i zależy od następujących usługodawców:
  • Google Analytics to narzędzie dostarczane przez Google LLC z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działanie narzędzia polega na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji WCWI. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o sposobie korzystania z portalu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Informacje na temat cookies stosowanych w ramach Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Użytkownik WCWI może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu zgromadzonych przez cookies danych przez Google instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ponadto szczegółowy opis polityki cookies stosowanej przez Google LLC znajduje się pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
  • Serwisy społecznościowe. W celu korzystania z niektórych usług WCWI i wybrania przez użytkownika opcji dostarczonych przez serwisy społecznościowe (np. logowanie) na stronach portalu używane są narzędzia (tzw. wtyczki) pochodzące od twórców tych serwisów społecznościowych. W takich przypadkach przekazywana jest informacja o logowaniu do WCWI, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu w tych mediach społecznościowych. Dane pochodzące z wtyczek przechowywane są w systemach serwisów społecznościowych, mogących znajdować się poza UE. Szczegółowe opisy operacji wykonywanych przez serwisy społecznościowena na danych osobowych został opisany na stronach tych usługodawców: Facebook, Google, Twitter, Instagram.
  • Youtube i Vimeo. Osadzone w treści WCWI materiały filmowe pochodzące od tych podmiotów wykorzystują cookies przekazujące dane osobowe zarządzane przez odpowiednio: Google LLC z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Vimeo LLC z siedzibą 555 W 18th St., New York, NY 10011-2822, USA. Przekazanie danych następuje wraz z odtwarzaniem danego materiału filmowego, a w sytuacji kiedy użytkownik jest zalogowany do tych serwisów dodatkowo następuje przyporządkowanie odtworzonego filmu do profilu użytkownika. Polityki prywatności obu podmiotów zostały umieszczone na ich stronach: Google, Vimeo.
  • Logi serwera. Korzystanie z WCWI jest rejestrowane w logach systemowych podmiotu, który świadczy usługi hostingowe. Obecnie administratorem tych danych jest Nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, Polska. Przechowywane dane obejmują numer IP, datę i czas serwera, informacje o używanym środowisku w końcowym urządzeniu użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, stanowią wyłącznie materiał służący do administracji portalem, nie są nikomu ujawniane, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej (zgodnie z zapisem sekcji V pkt 1).
 7. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczania cookies na jego urządzeniu lub ich usunięcia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych, w szczególności: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w portalu.
 8. Użytkownik korzystając z WCWI bez zmiany ustawień przeglądarki wyraża zgodę na stosowanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

IV. Prawa i obowiązki administratora danych osobowych

 1. ADO zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Zespół WCWI gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników WCWI wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  • gromadzone w konkretnym zakresie i prawnie uzasadnionych celach;
  • adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. ADO w żaden sposób nie przekazuje, ani nie sprzedaje stronom trzecim zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu. Wyjątek w przekazywaniu danych stanowią przypadki zawarte w sekcji III pkt 6, w których zaufane podmioty wspierają funkcjonowanie portalu.
 6. Po pisemnym wyrażeniu zgody użytkownika (możliwa jest wersja elektroniczna zgody), który brał udział w konkursie organizowanym na łamach WCWI ADO może dane uczestnika przekazać fundatorowi nagrody w celu dostarczenia nagrody lub reklamacji związanej z nagrodą lub udziałem w konkursie. Przy czym fundator powinien w odniesieniu do przekazanych danych osobowych stosować wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności związane z bezpieczeństwem przechowywania przekazanych danych osobowych.
 7. Zespół WCWI zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji nieosobowych (liczba odwiedzających, aktywność itp.) stronom trzecim w celach marketingowych.

V. Prawa i obowiązki osób powierzających dane osobowe

 1. Ustawa i RODO przyznaje użytkownikom następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:
  • dostępu,
  • do sprostowania,
  • do usunięcia danych osobowych ("prawo bycia zapomnianym"),
  • do ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie naruszenia przez ADO przepisów o ochronie danych osobowych,
  • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku wyrażenia takiej zgody.
 2. Obowiązująca w WCWI Polityka Prywatności i funkcjonalności stosowane w portalu nie wymagają zastosowania przez użytkowników wszystkich uprawnień wymienionych w pkt. 4. Zastosowanie uprawnień użytkowników w odniesieniu do operacji przetwarzania danych osobowych w obrębie głównych funkcjonalności przedstawiono poniżej:
  1. założenie konta (wizytówki) użytkowników podczas rejestracji wymaga podania podstawowych danych osobowych, tj. co najmniej: pseudonimu (nicku, loginu), adresu e-mail i hasła (zaszyfrowane) oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z WCWI oraz niniejszej Polityki prywatności. Dane osobowe znajdujące się w wizytówce będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, wygenerowania nowego hasła, usunięcia konta i przeniesienia danych (art. 20 RODO). Przy usunięciu konta treści artykułów, treści wypowiedzi na forach, komentarzy, zbiory zdjęć, wizerunek wnioskującego o usunięcie utrwalony na zdjęciach zbiorowych umieszczonych przez innych zarejestrowanych użytkowników, treść wypowiedzi na czacie, dodane przez wnioskującego linki (odsyłacze) i inne zindywidualizowane zasoby w portalu będą nadal widoczne;
  2. artykuły, wpisy na forach, komentarze, zdjęcia, wypowiedzi na publicznym czacie i inne zidywidualizowane zasoby umieszczone w WCWI podlegają prawom: dostępu, sprostowania (samodzielnej edycji przez autora w niektórych funkcjonalnościach lub na wniosek użytkownika przez zespół WCWI) i usunięcia. Z uwagi na brak możliwości technicznych w przypadku takich danych nie stosuje się prawa do przenoszenia danych;
  3. treści wiadomości do zespołu WCWI lub prywatnej do innych użytkowników WCWI (mailing, instant messaging) podlega prawu usunięcia, jednakże czas jego zastosowania zależy od możliwości technicznych, archwizacji lub potencjalnych roszczeń nadawców i odbiorców wiadomości;
  4. powiadomienia newslettera podlegają prawu sprostowania i usunięcia (rezygnacji z otrzymywania powiadomień);
  5. spersonalizowane dane zbierane za pomocą ankiet i quizów podlegają prawom sprostowania i usunięcia w wersji pierwotnej, tzn. nie jest możliwe ich usunięcie z opracowań zbiorczych i archiwalnych analiz, na potrzeby których takie dane są anonimizowane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego w portalu.
 4. Umieszczanie przez użytkownika danych osobowych osób trzecich (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer IP lub e-mail) jest możliwe jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Użytkownik WCWI jest uprawniony do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych w portalu przez inne osoby w zakresie związanym z korzystaniem z portalu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Po stronie użytkownika WCWI pozostaje dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z portalu i ich aktualizację oraz zabezpieczenie swoich danych i informacji przesyłanych do portalu, zwłaszcza stosowania aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim.
 7. Każdy użytkownik WCWI ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez ADO narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. ADO deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby wypełnić obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 12 RODO, zaś zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne ADO WCWI wynikające z art. 13 RODO.
 2. W przypadku jakichkolwiek niejasności każdy użytkownik, którego dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz kontaktowy w portalu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych i informacji gromadzonych za pośrednictwem portalu WCWI.
 4. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania i przekazu danych należy zgłaszać administratorowi na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zespół WCWI